Intresseanmälan Schack56:an 2020/2021
(Slutlig anmälan till tävlingarna görs senare)


OBS! Du kan bara anmäla en klass i taget!

Ja tack! Vi vill ha information om Schack56:an och få 5 st GRATIS schackspel.
Skola*
Klass*
Kommun*
Kontaktperson*
E-post*
Telefon till kontaktperson (gärna mobil)*
Antal elever i klassen*
I fältet till höger kan du ange datum och tid när ni vill ha besök av en Schack56:an-informatör.

Hur fick du reda på Schack56:an?
Inbjudan via brev
Inbjudan via mail
Hört genom lärare/elev
Varit med tidigare
Annat


STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND
Hornsgatan 82 B
118 21 Stockholm

Kansli:  08-669 36 54

OBS! Detta är en intresseanmälan till Schack56:ans verksamhet. Inte en anmälan till tävlingarna.