Slutanmälda klasser
1Ekebyhovskolan5A
2Ekebyhovskolan5B
3Ekebyhovskolan5C
4Elma School5
5Elma School6
6Gillboskolan5A
7Gillboskolan5B
8IES Skärholmen5A
9IES Skärholmen5B
10IES Skärholmen5C
11IES Skärholmen5D
12Vetenskapliga Skolanklass 5
13Vetenskapliga Skolan tidigare Korallens Friskola6
14Viggbyskolan5A
15Viggbyskolan5B