Slutanmälan Schackfyran 2019/2020

 
För att slutanmäla er gör ni så här:
 1. Ladda ner excelfilen genom att klicka här.
 2. Öppna därefter den nerladdade filen och fyll i den enligt anvisningarna och spara den därefter.
 3. Skicka tillbaka den ifyllda filen till vår e-postadress: schackfyran@telia.com.
 4. Skriv ut den ifyllda filen och låt eleverna signera i signaturkolumnen.
 5. Skicka in den påskrivna blanketten till oss antingen via posten eller som en inskannad fil till:
  Stockholms Schackförbund
  Hornsgatan 82
  118 21 STOCKHOLM
  schackfyran@telia.com

**********************************************************************************************************************************************************************
Tävlingarna kommer att äga rum under våren 2020.

Alla barn som väljer att vara med blir medlemmar i kommunens schackallians. Observera att om uppgifterna kommit in till oss före årsskiftet är medlemskapet gratis.

Vid slutanmälan efter årsskiftet kostar medlemskapet 40 kronor per elev.
Medlemsavgiften ska i detta fall betalas in till Schackalliansens plusgiro: 94 35 16-5 eller om ni önskar betala via faktura så kan ni meddela fakturaadressen per mejl.

 Inlägg av kl 12:31