Anmälan Schackfyran och/eller Schack56an 2022/2023


OBS! Du kan bara anmäla en klass i taget!

Turnering*
Skola*
Klass*
Antal elever i klassen*
Kontaktpersons förnamn*
Kontaktpersons efternamn*
Epost till kontaktperson*
Telefon till kontaktperson (gärna mobil)*
Vi vill ha kontakt med en Schackfyran-informatör
I fältet till höger kan du ange datum och tid
när ni vill ha besök av en Schackfyran-informatör.

STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND
Kansli:  08-669 36 54