Sep 082022
 

VÄRLDENS STÖRSTA SCHACKTÄVLING DRAR IGÅNG IGEN!

Här kan du anmäla din klass.

Du har säkert läst och hört talas om Schackfyran – världens största schacktävling för ungdomar. Schackfyran drar nu igång igen för 31:a året i följd i Stockholms län.

Alla skolbarn i årskurs 4 är välkomna att delta och under de gångna åren har mer än femtiofemtusen (55.000!) entusiastiska fjärdeklassare deltagit i tävlingarna i Stockholm!

Denna höjdpunkt för årets fyror inträffar under våren 2022 men redan nu startar Stockholms Schackförbund arbetet med att dela ut schackspel och undervisningsmaterial till alla klasser som anmäler sig i länets skolor.

Se till att din klass blir med – klicka på fliken “anmälan” eller knappen ovan och fyll i formuläret så kommer du att bli kontaktad av oss och får det material klassen behöver för att komma igång med Schackfyran.

Alla som är med i Schackfyran blir medlemmar i sin kommuns schackallians. Det är helt gratis
att vara med i schackalliansen.
Anledningen till medlemskapet är att det ligger till grund för våra statliga bidrag som vi använder för att genomföra Schackfyran.

Om klassen vill, hjälper vi till med att bilda en klass-schackklubb.
Att bilda en klass-schackklubb är gratis och väldigt enkelt.

Det går också att bilda klass-schackklubben själva på www.klubb.schack.se.
Om ni väljer att bilda en klass-schackklubb får klassen gratis 10 st. schackspel.

Vid frågor rörande instruktionerna eller annat så är det bara att ni kontaktar oss så hjälper vi er.

Fina priser väntar alla deltagare i Schackfyrans tävlingar; bland annat vackra diplom och även andra priser.

Mera om detta senare – hör av dig till oss så lovar vi dig och din klass en upplevelse att minnas för livet.

Instruktionsfilmer finns på schackslottet.se och schackfyran.se
Här finns en informationsbroschyr om Schackfyran/Schack56an.

Vanliga frågor angående Schackfyran/Schack56an

 1. Varför Schackfyran/Schack56an?

 2. Kostar det något att vara med i Schackfyran/Schack56an?

 3. Varför behöver Stockholms Schackförbund adresser och födelseuppgifter?

 4. Kan någon utomstående se vilka som är med i Schackfyran och därmed medlemmar i Stockholms Schackförbund?

 5. Hur hanterar man elever med skyddad identitet?

 6. Vad säger GDPR?

 7. Får vi något schackmateriel om vi anmäler oss till Schackfyran/Schack56an?

 8. Hur spelas själva tävlingen?

 9. Hur många elever ingår i klasslaget?

 10. Hur många poäng ger en vinst, remi (oavgjort) respektive förlust?

 11. Hur beräknas klasslagets Schackfyran/Schack56-poäng?

Svar:

 1. Schackfyran/Schack56an är framför ett projekt som syftar till att öka sammanhållningen i klassen. Schacket är ett medel i “lekens” form för att uppnå detta.

 2. Det är helt gratis att vara med i Schackfyran/Schack56an.

 3. Stockholms Schackförbund finansierar Schackfyran/Schack56an genom att vi får bidrag bland annat från vår riksorganisation, Sveriges Schackförbund. Sveriges Schackförbund får i sin tur bidrag för varje elev som är medlem i Stockholms Schackförbund. Därför blir alla barn som deltar i Schackfyran/Schack56an medlemmar i kommunallians (det är i vilken kommun som skolan ligger som avgör i vilken allians som barnet blir medlem och inte i vilken kommun barnet bor).
  Det är Sveriges Schackförbunds bidragsmyndighet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) som kräver att dessa uppgifter finns.

 4. Nej, det är bara personer som jobbar på Stockholms Schackförbund och Sveriges Schackförbund som har tillgång till dessa uppgifter. Uppgifterna kan dock granskas av revisorerna i Stockholms Schackförbund och Sveriges Schackförbund.

 5. Det är viktigt att elever med skyddad identitet får vara med i projektet. Givetvis ska deras uppgifter inte lämnas ut. Till exempel kan man ange ett alliansnamn och i adressuppgifterna ange skyddad identitet.

 6. GDPR är i praktisk mening en bra lag som bland annat säger att man inte ska lämna ut information som inte behövs. Den säger också att de som tar emot informationen ska ha en GDPR-policy. Både Stockholms Schackförbund och Sveriges Schackförbund har sådana och de går att läsa om på respektive hemsida (www.stockholmsschack.se och www.schack.se).

  Det är skolan och dess elever som själva bestämmer om de ska vara med i Schackfyran/Schack56an, men om de bestämmer sig för att vara med så behöver Stockholms Schackförbund dessa uppgifter. Det är genom medlemskapen som Stockholms Schackförbund kan finansiera besöken, priser till alla barn, med mera.

  Noterbart är att alla klasslistor i kommunala skolor är offentlig uppgift och kan begäras ut från respektive kommuns skolförvaltning. Detta gäller dock inte för friskolor.

 7. Nja, om klassen väljer att bilda en klassklubb så får klassen gratis 10 schackspel av vår riksorganisation, Sveriges Schackförbund. Att bilda en klassklubb är enkelt och också en bra erfarenhet för klassen när det gäller föreningsdemokrati. Stockholms Schackförbund hjälper gärna till med bildandet av klubben. Det går också att göra själv på klubb.schack.se.

 8. Tävlingen spelas någon gång mellan mitten av mars och början av maj. Tävlingen spelas på skoltid och det kommer troligen spelas flera olika dagar då det var mer än 6 000 barn som deltog senast vi kunde spela ”live”. Vi har under många år spelat i Globen-Annexet. Spelplatsen fastställs i början av året. Varje klass spelar bara en dag. De bästa klasserna kvalificerar sig till Riksfinalen som arrangeras av Sveriges Schackförbund.

 9. Klasslaget består av antalet elever på klasslistan, det vill säga även de elever som väljer att inte delta. Detta är viktigt då det finn ett poängutjämningssystem som gör att mindre klasser (färre elever på klasslistan) ska lika stor chans att lyckas i Schackfyran/Schack56an.

 10. En vinst i ett schackparti ger 3 poäng en remi (oavgjort) ger 2 poäng och en förlust ger 1 poäng.

 11. I Schackfyran/Schack56an finns ett utjämningssystem som på ett matematiskt rättvist (läs om hur detta fungerar i Schackfyran/Schack56ans regler) sätt gör att stora och små klasser har lika stor chans att lyckas. Klasser som får många av klassens elever att delta gynnas. En av Schackfyrans absoluta huvudidéer är att alla ska vara viktiga och att klassen ska gynnas av att alla ställer upp för varandra. Klassen ska aldrig kunna tjäna på att hålla någon utanför klasslaget.

Bästa hälsningar!

Michael Bergman
Projektledare Schackfyran Stockholm
schackfyran@stockholmsschack.se
08-669 36 54

Sorry, the comment form is closed at this time.