SchackFyrans regler

 

STOCKHOLMS LÄNS STORA LAGTÄVLING FÖR FJÄRDEKLASSARE 

schackfyran@telia.com  (schackfyran i Stockholm) 

Schackfyrans nya regler 2012-2013

Schackfyran är en klasstävling för årskurs 4 där alla elever i klassen ingår i laget. Ju fler som är med och spelar desto mer poäng får klassen. Tävlingen avgörs i två eller flera steg. Först spelas en eller flera kvaltävlingar i distrikten, därefter spelas en riksfinal som avgörs i maj/juni.

Laget

I laget ska ingå en fjärdeklass. Alla elever i klassen ingår i laget. Det går alltså inte att välja bort en elev ur laget om den går i klassen. Om klassen är en 3-4:a eller motsvarande har laget rätt att välja om 3:orna ska medräknas i klassen eller inte. En fjärdeklass kan slås ihop med en tredjeklass eller motsvarande. Det är inte tillåtet att endast vissa av barnen i den yngre klassen ingår i laget. En fjärdeklass kan också slås ihop med en annan fjärdeklass från samma skola. Poängberäkningen utgår från att en klass har minst 10 elever. Det finns ingen övre eller undre gräns för hur stor en klass får vara. Klasser får slås ihop oavsett storlek. Observera att hopslagning endast är fördelaktigt när klasserna har färre än 10 elever. Hopslagning av klasser kan inte ske efter att någon av klasserna deltagit i en kvaltävling. Skolor med utländska klassbeteckningar deltar med klass som motsvarar årskurs 4 enligt svensk skolgång åldersmässigt. Elev i årskurs 4 som avviker i ålder från det normala för årskursen ingår i laget utan restriktioner. En deltagare får endast spela i sitt eget namn.

Poängberäkningen

Alla barn som deltar i tävlingen bidrar till klassens summa av ”inspelade poäng”.

Ett vunnet parti ger. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 poäng
Ett oavgjort parti ger. . . . . . . . . . . . . . . . 2 poäng
Ett förlorat parti ger. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 poäng
Ett ospelat parti (walk over) ger. . . . . . . 0 poäng

Lagets poäng i en rond beräknas som 40 dividerat med klassens storlek gånger klassens inspelade poäng. Om klassen har färre än 10 elever ska klassens storlek räknas som 10 st.
Eller: Lagets poäng = 40 / klassens storlek * inspelade poäng

Antal i
klassen
40 / klassens storlek Antal i
klassen
40 / klassens storlek
40 1,00 22 1,82
35 1,14 21 1,90
34 1,18 20 2,00
33 1,21 19 2,11
32 1,25 18 2,22
31 1,29 17 2,35
30 1,33 16 2,50
29 1,38 15 2,67
28 1,43 14 2,86
27 1,48 13 3,08
26 1,54 12 3,33
25 1,60 11 3,64
24 1,67 10 4,00
23 1,74 9 4,00

 

Klasser med mer än 40 deltagare får en faktor mindre än 1. Poängsumman avrundas till närmaste heltal efter varje rond. Ju fler som deltar ur klasslaget desto mer poäng får laget. Det lag som får mest poäng vinner. Om två klasser får samma poäng kommer klasserna på samma plats. Ingen särskiljningsmetod används.

Extraspelare

En klass kan inte utökas med extraspelare

Övriga regler

FIDE:s spelregler för snabbschack används med undantaget att feldrag inte leder till förlust av partiet. Med tanke på att deltagarna ofta är nybörjare har domarna större möjligheter att ingripa i partierna än i normalt tävlingsschack.

Personuppgifter

Personuppgifter datorbehandlas av arrangören för att administrering av tävlingen. Personuppgifter kan komma att publiceras på internet. Samtycke till detta anses ha lämnats i och med anmälan. Uppgifter om namn, klass, tidigare resultat samt lagledares namn, adress, telefon, e-post, etc kan komma att inhämtas från arrangören av distriktens kvaltävlingar.

Dispens

Ansökan om dispenser från dessa regler görs skriftligen till:

Schackfyran, Stockholms Schackförbund, Hornsgatan 82, 118 23 Stockholm
08-669 36 54
schackfyran@telia.com

 Posted by at 12:06