Aug 272013
 

VÄRLDENS STÖRSTA SCHACKTÄVLING DRAR IGÅNG IGEN!

Stockholm den 26 september 2013

Bäste klasslärare,

Du har säkert läst och hört talas om Schackfyran – världens största schacktävling för ungdomar. Verksamheten drar nu igång igen för 22:a året i följd i Stockholms län.

Alla skolbarn i årskurs 4 är välkomna att deltaga och under de gångna åren har mer än femtiotusen (50 .000!) entusiastiska fjärdeklassare deltagit i tävlingarna i Stockholm!

Denna höjdpunkt för årets fyror inträffar den 11 och 12 mars 2014 men redan nu startar Stockholms Schackförbund arbetet med att dela ut schackspel och undervisningsmaterial till alla intresserade klasser i länets skolor.

Se till att din klass blir med – klicka på intresseanmälan och fyll i era uppgifter och klicka på ”skicka” så blir du kontaktad av oss och får det material klassen behöver för att komma igång med Schackfyran!

Fina priser väntar alla deltagare i Schackfyrans tävlingar:  Vackra diplom till samtliga spelare och  kryssningar från Stockholm med Viking Line för hela familjen.

Mera om detta senare – hör av dig till oss så lovar jag dig och din klass en upplevelse att minnas för livet. Schack är tankens äventyr och idrott!

O.B.S Alla som spelar med i SchackFyran måste vara medlemmar i StorStockholms Schackallians och betala medlemsavgift på 40:-/medlem oavsett om man är medlem i annan Schackklubb/skolschackklubb

Bästa hälsningar!

Michael Bergman

Projektledare Schackfyran Stockholm

schackfyran@telia.com

08-669 36 54

 Posted by at 14:22

Sorry, the comment form is closed at this time.